Socjoterapia dla dzieci. Nabór dla rocznika 2007-2009 na rok szkolny 2019/2020.

Socjoterapia jest bezpośrednią formą pomocy między psychoterapią a treningiem interpersonalnym, adresowaną zwykle do dzieci i młodzieży w okresie dorastania, zmagających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi. Na przykład:

  • problemy związane z funkcjonowaniem w grupie rówieśniczej (zachowania agresywne, wrogie, unikające, izolujące się, trudności wejścia w grupę)
  • lęk i niepewność
  • zachowania ryzykowne (pierwsze eksperymenty z alkoholem i innymi substancjami psychoaktywnymi)
  • trudności z koncentracją i uwagą
  • nadmierna emocjonalność
  • nieradzenie sobie z wyzwaniami
  • labilność emocjonalna

Socjoterapia odbywa się regularnie 1 raz w tygodniu przez okres roku szkolnego. Zajęcia realizowane są w maksymalnie 12-osobowej grupie rówieśniczej. Grupa ma charakter zamknięty (jej skład się nie zmienia). Są to ustrukturalizowane spotkania, które służą realizacji celów terapeutycznych, edukacyjnych i rozwojowych. Socjoterapia służy korygowaniu i rozwijaniu tych właściwości, które są niezbędne w podejmowaniu satysfakcjonujących kontaktów z innymi ludźmi.

Zajęcia prowadzone są przez Sylwię Skibską (psycholog,psychoterapeuta) oraz Agnieszkę Abramowską-Szagun (psycholog,psychoterapeuta), pod auspicjami Pomorskiego Centrum Psychodynamicznego. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu.