Konsultacja indywidualna

120 zł (50 minut)

Psychoterapia indywidualna osób dorosłych

120 zł (50 minut)

Psychoterapia dzieci i młodzieży

120 zł (45-50 minut)

Konsultacja i psychoterapia w języku włoskim / Consulenza psicologica e psicoterapia in italiano

150zł (50 minut)

Socjoterapia

90zł (90 min) szczegółowe informacje w zakładce aktualności