Psychoterapia osób dorosłych

Jeśli doświadczasz trudności w codziennym funkcjonowaniu, nie radzisz sobie z przeżywanymi emocjami, odczuwasz pustkę, lęk, brak wpływu na własne życie, masz problemy w budowaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji, jesteś w momencie rozwodu, śmierci bliskiej osoby, chcesz lepiej zrozumieć siebie lub potrzebujesz pomocy w przepracowaniu traumatycznych doświadczeń – zapraszam na konsultację.

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Problemy pojawiają się w każdym wieku, dotykają również najmłodszych. Mimo, iż często mają inny przebieg, niż trudności osób dorosłych, nie powinny być bagatelizowane. Jeżeli więc zauważasz u swojego dziecka zabrzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywania, zaburzenia zachowania, zachowania autodestrukcyjne, trudności w szkole, problemy w relacjach, lub jeśli pojawiają się inne niepokojące sygnały – zapraszam do kontaktu.

Psychoterapia w języku włoskim

Per clienti di madrelingua italiana offro consulenza e psicoterapia anche in italiano. Prima di iniziare la psicoterapia propongo tre colloqui per comprendere al meglio la situazione, definire gli obiettivi e concordare percorso da sequire. Aree di intervento: disturbi d’ansia, disturbi dell’umore, disturbi alimentari, disturbi ossessivo compulsivi, reazioni a forte stress e disturbi dell’adattamento, momenti di crisi, disagio sociale e lavorativo, problemi di autostima.