Psychoterapia psychodynamiczna jest formą leczenia, która pozwala na odnalezienie źródeł
przeżywanych trudności oraz ułatwia zrozumienie przyczyn pojawiających się problemów. Dzięki
psychoterapii istnieje możliwość zmiany tych sposobów funkcjonowania oraz myślenia o
sobie i świecie, które są powodem przeżywanych lub powtarzających się trudności czy
objawów.

Praca nad sobą ma formę relacji z terapeutą, w ramach której odbywa się dialog umożliwiający
osobie potrzebującej pomocy poznać swój świat wewnętrzny. Bezpieczne warunki towarzyszące terapii,
czyli atmosfera zrozumienia i akceptacji, oraz neutralność terapeuty i nieingerowanie w życie pacjenta,
pozwalają na stopniowe otwieranie się, pogłębianie swojego rozumienia siebie i
doświadczanie różnego rodzaju emocji, co stanowi podstawę procesu zmiany w psychoterapii.

Przed podjęciem decyzji o pracy terapeutycznej mają miejsce 2-3 spotkania konsultacyjne. Pozwalają one
na zebranie wywiadu diagnostycznego oraz ustalenie istoty problemu. W sytuacji podjęcia wspólnej
decyzji o rozpoczęciu psychoterapii ustalany jest tzw. kontrakt terapeutyczny, który zawiera między
innymi cele leczenia, określa formy pracy oraz częstotliwość sesji terapeutycznych. Spotkania
terapeutyczne trwają 50 minut, istotne jest by odbywały się one regularnie 1-2 razy w tygodniu, w
zależności od zgłaszanych trudności.